Πακέτα Φιλοξενίας

  • 100 MB Χώρος στο δίσκο
  • 2 GB Κίνηση Δεδομένων
  • 1 Domains
  • cPane Control Panel
  • 1 Λογαριασμοί Email
  • 1 Λογαριασμοί FTP
  • 1 Βάσεις MySQL
  • Ναι Δωρεάν SiteBuilder
  • Να 1200+ ΔωρεάνΤemplates
  • Ναι 300+ Δωρεάν Εφαρμογές
  • 24/7: Ναι Υποστήριξη
  • 300 MB Χώρος στο δίσκο
  • 4 GB Κίνηση Δεδομένων
  • cPanel Control Panel
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί Email
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί FTP
  • Απεριόριστες Βάσεις MySQL
  • Ναι Δωρεάν SiteBuilder
  • Να 1200+ ΔωρεάνΤemplates
  • Ναι 300+ Δωρεάν Εφαρμογές
  • 24/7: Ναι Υποστήριξη
 • Dynamic

  • 2000 MB Χώρος στο δίσκο
  • 10 GB Κίνηση Δεδομένων
  • 1 Domains
  • cPanel Control Panel
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί Email
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί FTP
  • Απεριόριστες Βάσεις MySQL
  • Ναι Δωρεάν SiteBuilder
  • Να 1200+ ΔωρεάνΤemplates
  • Ναι 300+ Δωρεάν Εφαρμογές
  • 24/7: Ναι Υποστήριξη
  • 5000 MB Χώρος στο δίσκο
  • 30 GB Κίνηση Δεδομένων
  • 4 Domains
  • cPanel Control Panel
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί Email
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί FTP
  • Απεριόριστες Βάσεις MySQL
  • Ναι Δωρεάν SiteBuilder
  • Να 1200+ ΔωρεάνΤemplates
  • Ναι 300+ Δωρεάν Εφαρμογές
  • 24/7: Ναι Υποστήριξη
  • 10000 MB Χώρος στο δίσκο
  • 50 GB Κίνηση Δεδομένων
  • 6 Domains
  • cPanel Control Panel
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί Email
  • Απεριόριστοι Λογαριασμοί FTP
  • Απεριόριστες Βάσεις MySQL
  • Ναι Δωρεάν SiteBuilder
  • Να 1200+ ΔωρεάνΤemplates
  • Ναι 300+ Δωρεάν Εφαρμογές
  • 24/7: Ναι Υποστήριξη